Varmodan en del af AEA

Totalløsninger til industri og varmeværker

 

Varmodan A/S beskæftiger sig med alle former for energi­tekniske anlæg, med såvel fossile brændsler, som bioenergi indenfor primært fjernvarmeværker samt store og mellemstore industrier.

Indenfor disse områder forhandler og installerer vi brænder- og kedelanlæg med udstyr for såvel varmt- og hedtvand, samt hedtolie med totale styre- og overvågningssystemer i såvel del- som totalen­trepriser.

Damp anlæg

Fra vore afdelinger i Vojens og Solrød arbejder vi desuden som sagkyndig virksomhed, til automatiseringseftersyn af dampanlæg og som sagkyndig virksomhed til eftersyn af sikkerhedsventiler på dampanlæg iht. Arbejdstilsynets bekendgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om 'Anvendelse af trykbærende udstyr' bilag 4. Læs mere...

Sådan har Varmodan A/S hjulpet andre

 
Se udsnit af filmen Åbenrå Fjernvarme Arla Foods
 

Produkter fra VarmodanProdukter

Kedler, brændere, styringer, economisere, skorstene, forvarmere, pumper.

Læs mere

Varmdans ServicesServiceaftale

Vores service Jeres sikkerhed. Kontroleftersyn af Deres kedler og brændere.

Læs mere

El ekspertise fra Varmodan A/SEl

Kontrol- og styretavler, PLC systemer, paneler, dokumention, Pc systemer skærmstyring.

Læs mere